Thiết kế web chuẩn Moblie trong thời đại số

Chừng chục năm trở về trước để tìm một người có thể sở hữu thiết bị di động là khá khó khăn, nhưng hiện nay để tìm một người không có thiết bị di động mang theo mình chắc còn khó gấp bội. Chính vì xu hướng di động hoá như thế nên thiết kế […]