10 tư duy của anh Phạm Nhật Vượng các doanh nghiệp, cá nhân cần

Hiếm hoi anh hổ Nhật Vượng rời khỏi rừng đi chia sẻ, những tư duy từ chính ngay công việc hằng ngày của anh được truyền đạt rất xúc tích. Dưới đây là 10 tư duy rất đáng học hỏi và có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp, vào công việc. Ở đây mình […]