Cách mô tả sản phẩm bán hàng online để “bán cháy hàng”

Hiện nay mình thấy có khá nhiều trang bán hàng online tuy nhiên lại rất hay bỏ qua việc tối ưu lại mô tả sản phẩm hầu như mình đều thấy các bạn copy hay để trống là nhiều tuy nhiên các bạn đã hoàn toàn sai lầm vì đây là yếu tố cực kỳ […]