Hệ thống cơ sở dữ liệu là gì? Các hệ quản trị CSDL phổ biến trên thế giới

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS) là phần mềm hệ thống để tạo và quản trị cơ sở dữ liệu. DBMS cung cấp cho người dùng và lập trình một cách có hệ thống để tạo, truy xuất, cập nhật và […]