Trong những bài kế tiếp đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản của HTML. Bài đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về HTML Backgroud Code. Những ví dụ dưới đây  sử dụng Cascading Style Sheets (CSS). Sử dụng CSS, bạn có thể thiết lập các thuộc tính nền tảng của bất kỳ phần tử HTML nào.

Màu nền

Bạn có thể thiết lập màu nền của bất kỳ phần tử HTML bằng cách sử dụng thuộc tính background-color. Sử dụng màu trong bảng màu bất kỳ để thiết lập màu nền.

a1

Hình nền

Bạn có thể thiết lập một hình nền bằng cách sử dụng thuộc tính background-image.

Sử dụng đoạn mã dưới đây, bạn cần phải thay đổi /pix/samples/bg1.gif vị trí của hình nền của bạn. Nếu bạn cần một hình ảnh nền, hãy kiểm tra các mô hình nền miễn phí .

a2

Cố định ảnh nền

Bạn có thể sửa chữa các vị trí của một hình ảnh nền sao cho vị trí của nó là cố định ngay cả khi cuộn khối chứa của nó. Bạn làm điều này với các background-attachment. Một lần nữa, bạn cần thay đổi /pix/samples/bg1.gif vị trí của hình nền của bạn.

a3

Viết tắt mã nền

Bạn có thể sử dụng CSS background để thiết lập tất cả các tính chất nền cùng một lúc. Vì vậy, bạn có thể thiết lập background-attachment, background-color, background-image, background-position, background-repeat cùng lúc.

Do đó, bằng cách sử dụng mã ví dụ trước, chúng ta có thể viết lại nó thế này:

a4

Nền cho cả trang

Để thiết lập các tính chất nền cho toàn bộ trang, chỉ cần áp dụng các thuộc tính cho các body phần tử.

a5

 Danh sách đầy đủ các thuộc tính nền

Dưới đây là danh sách các thuộc tính background CSS bạn có thể sử dụng trên các yếu tố HTML của bạn:

CSS 2.1

  • background (Viết tắt cho tất cả các tính chất nền)
  • background-attachment
  • background-color
  • background-image
  • background-position
  • background-repeat

CSS 3

Các thuộc tính sau đây đã được đưa vào CSS cấp 3.

  • background-size
  • background-origin
  • background-clip

 

Còn nhiều bài viết tại thiết kế web các bạn đón đọc nhé.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *