Trong lịch sử phát triển của nhân loại thì cách mạng công nghiệp đóng vai trò quan trọng lớn và kéo theo sự thay đổi về kinh tế, văn hóa một cách toàn diện. 

Lịch sử phát triển

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 1 (từ 1784): Động cơ hơi nước được phát minh, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành dệt may, chế tạo cơ khí, giao thông vận tải.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 2 (từ 1870): Sự xuất hiện của động cơ điện mang đến cuộc sống văn minh và năng suất tăng nhiều lần so với động cơ hơi nước.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 (từ 1969): Phát minh ra bóng bán dẫn, điện tử, kết nối thế giới liên lạc với nhau. Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, internet… bắt đầu xuất hiện từ đây.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 (từ 2000): Còn được gọi là cuộc cách mạng số. Thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

Năm 2013, một từ khóa mới là “Công nghiệp 4.0” (Industrie 4.0) xuất phát từ một báo cáo của chính phủ Đức đề cập bắt đầu nổi lên nhằm nói tới chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con người. Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục nhắc tới Industrie 4.0 tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos tháng 1/2015. Hiện nay, Công nghiệp 4.0 đã vượt ra khỏi khuôn khổ dự án của Đức với sự tham gia của nhiều nước và trở thành một phần quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4.

Cơ hội và thách thức

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra đời ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nó cũng mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế và văn hóa. Làm thế nào để tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa và tận dụng những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển trong các lĩnh vực. Trong đó phải ưu tiên công nghệ thông tin và truyền thông, coi đây là hạ tầng trong sự phát triển, trong cuộc cách mạng công nghiệp này. Làm thế nào đó để kết hợp với những đột phá trong phát triển với những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, khai thác, vận hành hệ thống của kinh tế. Đặt việc phát triển ứng dụng CNTT là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT trong phạm vi cả nước, đảm bảo tính đồng bộ và kết nối liên ngành liên vùng.

Ưu tiên khai thác phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, tăng cường đào tạo nhân lực, đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ, khả năng tiếp cận sử dụng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao dân trí.

Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm trọng điểm về công nghệ, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, sáng tạo, mua hoặc chuyển giao công nghệ mới để tạo sản phẩm mang thương hiệu riêng, có khả năng cạnh tranh. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý sử dụng hệ thống hạ tầng và phát triển năng lực CNTT quốc gia, đáp ứng yêu cầu cung cấp trao đổi thông tin trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

Cuối cùng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền. Nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao nhận thức cho người dân biết về vai trò tầm quan trọng là chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *