Một số lệnh để biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không quen sử dụng phần mềm Netbeans và công cụ  Auto Generate của nó thì thay vào sử dụng nó bạn hoàn toàn có thể làm cách khác thông qua sử dụng các cú pháp command riêng của SASS. Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số câu lệnh […]